Restaurants

Bora Bar Tavern

Bora Bar Tavern

Rovenska 3 51551 Veli Lošinj Tel: +385 (0)51 867 544; (0)98 409 743 Email: balenovicmaja@hotmail.com

 
Restaurant Marina

Restaurant Marina

Obala Maršala Tita 38 51551 Veli Lošinj Tel: +385 (0)51 236 178 , Fax: +385 (0)51 236 223 Email: vlado.vidas@ri.t-com.hr